Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 15 listopada 2017 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie hodowli trzody chlewnej w istniejących i projektowanych budynkach o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 503,69 DJP zlokalizowanych w miejscowości Strzyżewko, gm. Jaraczewo, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 61 i 63 ark. mapy 1, obręb Strzyżewko

Jaraczewo, dnia 15 listopada 2017 r.

R.6220.09.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo


Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405) 

podaję do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie hodowli trzody chlewnej w istniejących i projektowanych budynkach o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 503,69 DJP zlokalizowanych w miejscowości Strzyżewko, gm. Jaraczewo, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 61 i 63 ark. mapy 1, obręb Strzyżewko"

W związkiem z wnioskiem Pana Ireneusza Adamiaka, zam. Strzyżewko 23, 63-233 Jaraczewo z dnia 24 października 2017r. (data wpływu do tut. urzędu 30.10.2017r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w powyższej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możnością składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia 16.11.2017r. do dnia 07.12.2017r. włącznie na adres Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo lub osobiście w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30 oraz w piątek w godzinach 6.00 - 14.00.
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 21 - dniowym terminie jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo.

Na obecnym etapie postępowania nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. Jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, społeczeństwo zostanie poinformowane zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405). 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Strzyżewko.

Załączniki

Obwieszczenie - R.6220.09.2017 (66.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zuzanna Matuszak
Data utworzenia:2017-11-15 10:08:42
Wprowadził do systemu:Adam Duczmal
Data wprowadzenia:2017-11-15 10:08:45
Opublikował:Adam Duczmal
Data publikacji:2017-11-15 10:13:48
Ostatnia zmiana:2017-11-15 10:13:56
Ilość wyświetleń:213

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij