Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu hydrogeologicznego nr 1 umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10m3/h na działce nr ewid. 29/7, obręb Parzęczew, gmina Jaraczewo.

     Jaraczewo, dnia 01 sierpnia 2017r.

 

 

R.6220.08.2017                                                                   

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405), w związku z § 3 ust. 1 pkt 42 lit. b i pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 13 lipca 2017r. (data wpływu do tut. urzędu 14 lipca 2017r.) złożonego przez:

 

JPC Sp. z o.o.

Nosków, ul. Szkolna 26A

63-233 Jaraczewo

 

 

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu hydrogeologicznego nr 1 umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10m3/h na działce nr ewid. 29/7, obręb Parzęczew, gmina Jaraczewo.

 

Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 42 lit. b („Wiercenia wykonywane     w celu zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m”) oraz pkt 70 („Urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione    w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3 na godzinę”.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.), zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać                 na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405), realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie.

 

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo.

 

Jednocześnie informuję, iż osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Polityki Przestrzennej, pokój nr 17, w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, w piątek w godz. 6.00 – 14.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Parzęczew.

Załączniki

Zawiadomienie BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO o wszczęciu postępowania (347.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Czabański
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Borowczyk
Data wprowadzenia:2017-08-01 10:51:07
Opublikował:Katarzyna Borowczyk
Data publikacji:2017-08-01 10:54:21
Ostatnia zmiana:2017-08-01 10:54:27
Ilość wyświetleń:323

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij