Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego

Jaraczewo, dnia 11 stycznia 2017 r.

I.6220.15.2016                                                                     


ZAWIADOMIENIE
o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 9 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 71)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 29 grudnia 2016 r. złożonego przez:

Pana Konrada Piwońskiego
Dębówiec 1
63-720 Koźmin Wielkopolski

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa fermy drobiu o obsadzie 1176 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą" na nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 74, ark. mapy 1, obręb Niedźwiady, gm. Jaraczewo.

Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 - chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 71) zaliczono do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) organem administracji właściwym do wydania decyzji w powyższej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia  i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (art. 77 ust. 1 pkt 1 wyżej cyt. ustawy) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie (art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Niedźwiady.

Załączniki

Zawiadomienie - I.6220.15.2016 (91.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Czabański
Data utworzenia:2017-01-11 15:09:10
Wprowadził do systemu:Adam Duczmal
Data wprowadzenia:2017-01-11 15:09:13
Opublikował:Adam Duczmal
Data publikacji:2017-01-11 15:15:13
Ostatnia zmiana:2017-01-11 15:15:32
Ilość wyświetleń:528

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij