Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy drobiu o obsadzie 1176 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą" na nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 74, ark. mapy 1, obręb Niedźwiady, gm. Jaraczewo.

Jaraczewo, dnia 11 stycznia 2017 r.

I.6220.15.2016


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo


Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) 

podaję do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy drobiu o obsadzie 1176 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą" na nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 74, ark. mapy 1, obręb Niedźwiady, gm. Jaraczewo.

W dniu 29 grudnia 2016r. na wniosek Pana Konrada Piwońskiego, zam. Dębówiec 1a, 63-720 Koźmin Wielkopolski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w powyższej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia  i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możnością składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia 11.01.2017r. do dnia 01.02.2017r. włącznie na adres Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo lub osobiście w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30 oraz w piątek w godzinach 6.00 - 14.00.
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 21 - dniowym terminie jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo.

Na obecnym etapie postępowania nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. Jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, społeczeństwo zostanie poinformowane zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.). 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Niedźwiady.

Załączniki

Obwieszczenie - I.6220.15.2016 (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Czabański
Data utworzenia:2017-01-11 13:56:42
Wprowadził do systemu:Adam Duczmal
Data wprowadzenia:2017-01-11 13:56:59
Opublikował:Adam Duczmal
Data publikacji:2017-01-11 14:02:49
Ostatnia zmiana:2017-01-11 14:03:03
Ilość wyświetleń:430

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij