Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 21 września 2016 r. złożonego przez: P.H.U. „AGRO – TRAK” Błażej Michalak, Zalesie 1C, 63-233 Jaraczewo w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Utworzenie miejsca przetwarzania pojazdów w miejscowości Zalesie, gm. Jaraczewo, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 25/1 i 25/5, ark. mapy 1, obręb Zalesie”.

Jaraczewo, dnia 30 września 2016 r.

I.6220.12.2016                                                                     


ZAWIADOMIENIE
o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 9 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 71)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 21 września 2016 r. złożonego przez:

P.H.U. "AGRO - TRAK"
Błażej Michalak
Zalesie 1C
63-233 Jaraczewo

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Utworzenie miejsca przetwarzania pojazdów w miejscowości Zalesie, gm. Jaraczewo, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 25/1 i 25/5, ark. mapy 1, obręb Zalesie".

Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 43  (miejsca przetwarzania pojazdów inne niż wymienione w pkt 42 oraz miejsca przetwarzania statków wycofanych z eksploatacji) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 71) zaliczono do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) organem administracji właściwym do wydania decyzji w powyższej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia  i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (art. 77 ust. 1 pkt 1 wyżej cyt. ustawy) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie (art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Zalesie.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Czabański, tel. kont.( 62) 740 93 79

Załączniki

Zawiadomienie BURMISTRZA o wszczęciu postępowania (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Czabański
Data utworzenia:2016-09-30 07:53:41
Wprowadził do systemu:Adam Duczmal
Data wprowadzenia:2016-10-03 10:53:44
Opublikował:Adam Duczmal
Data publikacji:2016-10-03 11:41:56
Ostatnia zmiana:2016-10-03 11:42:13
Ilość wyświetleń:519

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij