Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy referent ds. obsługi Programu 500+

Załącznik do zarządzenia nr 1/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
 


Ogłoszenie
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 


1) Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie
ul. Jarocińska 7
63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:
Starszy referent ds. obsługi Programu 500+ - 1 etat

3) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów: praca socjalna, polityka społeczna, politologia,
b) bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych,
d) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne,
e) przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) obywatelstwo polskie,
h) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
j) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.

4) Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
b) duża samodyscyplina pracy,
c) dyspozycyjność,
d) umiejętność pracy samodzielnej, jak również w zespole.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przyjmowanie, kompletowanie oraz obsługa wniosków dotyczących świadczeń w ramach Programu 500+.
2. Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych: przyznających, odmawiających, zmieniających, uchylających, dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
3. Przygotowywanie list wypłat świadczeń oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji wypłat.
4. Sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw, wydawanie zaświadczeń i prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.
5. Współpraca w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.
6. Wykonywanie innych zadań zleconych w celu prawidłowej realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie, na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce nie wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny
b) życiorys - curriculum Vitae
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
f) oświadczenie o niekaralności
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku
h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje
i) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaraczewie lub pocztą na adres GOPS w Jaraczewie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi Programu 500+ w terminie do dnia 8 lipca 2016 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu do siedziby GOPS w Jaraczewie. Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Jaraczewie w powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 28 czerwca 2016 roku

Załączniki

zarządzenie_ogłoszenie (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STARSZY REFERNT 500 PLUS informacja o wyniku naboru (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bernadeta Sołtysiak
Data utworzenia:2016-06-28 13:24:59
Wprowadził do systemu:Marcin Jankowski
Data wprowadzenia:2016-06-28 13:25:05
Opublikował:Marcin Jankowski
Data publikacji:2016-06-28 15:00:59
Ostatnia zmiana:2016-07-14 15:19:30
Ilość wyświetleń:929

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij