Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego obiektu inwentarskiego chlewni – tuczarni dla 500 tuczników, o obsadzie maksymalnej do 70 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę pod rusztami oraz płytą betonową pod cztery silosy paszowe na działce ewidencyjnej nr 272/1, ark. mapy 2, o powierzchni 10,340 m2, położonej w Noskowie przy ul. Jarocińskiej 6A, obręb ewidencyjny Nosków, gmina Jaraczewo)

Jaraczewo, dnia 18 maja 2016 r.

I.6220.09.2016

ZAWIADOMIENIE
o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego
 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353), w związku z § 3 ust. 1 pkt 103 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 71)
 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ
o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 16 maja 2016r (data wpływu do tut. urzędu 17 maja 2016r.). złożonego przez:
 

Pana Arkadiusza Chlebowskiego zam. Nosków, ul. Jarocińska 6A 63-233 Jaraczewo
w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego obiektu inwentarskiego chlewni - tuczarni dla 500 tuczników, o obsadzie maksymalnej do 70 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę pod rusztami oraz płytą betonową pod cztery silosy paszowe na działce ewidencyjnej nr 272/1, ark. mapy 2, o powierzchni 10,340 m2, położonej w Noskowie przy ul. Jarocińskiej 6A, obręb ewidencyjny Nosków, gmina Jaraczewo).
Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 102 ("Chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP "), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 71), zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353), realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie.
W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo.
Jednocześnie informuję, iż osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 18, w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30, w piątek w godz. 6.00 - 14.00.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz sołectwa Nosków.
Sprawę prowadzi:
Mariusz Czabański, tel. kont. 062 740 93 79

Załączniki

Zawiadomienie BURMISTRZ MIASTA I GMINY JARACZEWO o wszczęciu postępowania i wpływie wniosku (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Czabański
Data utworzenia:2016-05-18 11:53:48
Wprowadził do systemu:Marcin Jankowski
Data wprowadzenia:2016-05-18 11:54:07
Opublikował:Marcin Jankowski
Data publikacji:2016-05-18 11:55:49
Ostatnia zmiana:2016-05-18 11:56:05
Ilość wyświetleń:755

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij