Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Wszczęcie postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni komorowej wraz z obiektami towarzyszącymi (m. in. silosami magazynowymi na paszę i zewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce) na terenie działki nr ewid. 33/5 w miejscowości Nosków.

Jaraczewo, dnia 25 marca 2016 r.

I.6220.07.2016

ZAWIADOMIENIE

o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 71)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 21 marca 2016r. złożonego przez:

Pana Bartosza Kardacha i  Pana Marka Kardacha zam. Nosków, ul. Łąkowa 1 63-233 Jaraczewo

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni komorowej wraz z obiektami towarzyszącymi (m. in. silosami magazynowymi na paszę i zewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce) na terenie działki nr ewid. 33/5 w miejscowości Nosków, gmina Jaraczewo, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.

Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 102 ("Chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP ".) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 71), zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie.

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo.

Jednocześnie informuję, iż osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 18, w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30, w piątek w godz. 6.00 - 14.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz sołectwa Nosków.

Sprawę prowadzi: Mariusz Czabański, tel. kont. 62 740 93 79

Załączniki

Zawiadomienie BURMISTRZ MIASTA I GMINY JARACZEWO o wszczęciu postępowania i wpływie wniosku (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Czabański
Data utworzenia:2016-03-25 07:22:15
Wprowadził do systemu:Marcin Jankowski
Data wprowadzenia:2016-03-25 07:22:28
Opublikował:Marcin Jankowski
Data publikacji:2016-03-25 07:25:36
Ostatnia zmiana:2016-03-25 07:25:47
Ilość wyświetleń:549

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij