Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Wszczęcie postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworów hydrogeologicznych nr 1 i 2 umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10m3/h na działkach nr ewid.: 29/7 (otwór nr 1) i 29/13 (otwór nr 2) obręb Parzęczew gmina Jaraczewo

Jaraczewo, dnia 22 grudnia 2015r.

I.6220.10.2015

ZAWIADOMIENIE

o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 42 lit. b i pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 14 grudnia 2015r. uzupełnionego w dniu 15 grudnia 2015r. złożonego przez:

JPC Sp. z o.o., Nosków, ul. Szkolna 26A, 63-233 Jaraczewo

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworów hydrogeologicznych nr 1 i 2 umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10m3/h na działkach nr ewid.: 29/7 (otwór nr 1) i 29/13 (otwór nr 2) obręb Parzęczew gmina Jaraczewo

Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 42 lit. b ("Wiercenia wykonywane w celu zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m") oraz pkt 70 ("Urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3 na godzinę".) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Jaraczewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie.

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Jaraczewo.

Jednocześnie informuję, iż osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 18, w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30, w piątek w godz. 6.00 - 14.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Parzęczew.

Załączniki

Zawiadomienie WÓJTA GMINY JARACZEWO o wszczęciu postępowania (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Czabański
Data utworzenia:2015-12-22 09:23:14
Wprowadził do systemu:Marcin Jankowski
Data wprowadzenia:2015-12-28 09:23:32
Opublikował:Marcin Jankowski
Data publikacji:2015-12-28 09:27:57
Ostatnia zmiana:2015-12-28 09:50:17
Ilość wyświetleń:789

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij